Klimadokumentation og rapportering

Michael & Hussnedkeren A/S kender kravene til grøn dokumentation.

Siden januar 2023 har det været et krav i bygningsreglementet at lave LCA-beregninger for alt nybyggeri. For nybyggeri over 1.000 kvadratmeter er der desuden indført grænseværdier for bygningens CO2-udledning pr. kvadratmeter pr. år.

I det hele taget stiger kravet til grøn dokumentation i byggeriet. Blandt andet skal større virksomheder dokumentere deres klimabelastning og klimaindsats gennem klimaregnskaber og rapportering til myndigheder. I løbet af få år forventes virksomheder i alle størrelser at skulle rapportere på deres klimaindsats.

Hos Michael & Hussnedkeren A/S har vi fokus på at benytte kvalitetsmaterialer. Desuden sorterer og bortskaffer vi affald efter gældende regler. Vi er endnu ikke begyndt at måle, dokumentere og evaluere virksomhedens udledning af CO2.

Ambitionen er, at arbejdet med egen klimarapportering vil blive igangsat i løbet af 2023/2024.