Ansvarlighed

Hos Michael & Hussnedkeren A/S har vi skarpt fokus på at levere kvalitetshåndværk til aftalt tid. Ansvarlighed og bæredygtig udvikling er en naturlig del af fundamentet.

Den globale forståelse af begrebet bæredygtighed er grundlagt i 1987 i FN-rapporten ’Vores fælles fremtid’. Også kaldet Brundtlandrapporten. Her anskuer man helheden og definerer bæredygtighed ud fra tre overordnede bundlinjer:
Social – Økonomi – Miljø

Samme fundament bygger vi på, når vi taler om bæredygtig udvikling i vores branche. 

En vigtig forudsætning for Michael & Hussnedkeren A/S kan levere opgaver og projekter i høj kvalitet til tiden er, at vi opfører os ordentligt – både i forhold til mennesker, samfund og miljø. Vi er bevidste om det ansvar vores virksomhed og byggebranchen har inden for alle tre områder.

Derfor ser vi ansvarlighed og bæredygtig udvikling som en naturlig del af en sund forretning.

FN’s 17 verdensmål

Forventningerne til bæredygtig udvikling, krav til reduktion af CO2-aftryk og dokumentation i byggeriet bliver stadig større. Alle skal bidrage til en bedre fælles fremtid for både mennesker, samfund og miljø. 

Hos Michael & Hussnedkeren A/S tager vi naturligvis vores del af ansvaret. Derfor bakker vi op om FN’s 17 verdensmål og har prioriteret nogle områder, som vi primært fokuserer på.